Przewodniki

Atelier

Atelier

Jest to teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Powstał w 89 r. Od 97 r. nosi teraźniejsze imię. Od 94r. Tetr mieści się w dawnej stolarni w Grand Hotelu. Założycielem był Andre Hubner-Ochodlo.

atrakcje imprezy


Copyright 2016 Projekt LATO, region trójmiasto Gdańsk, Sopot, Gdynia Web Design by: Virtual Services | Powered by: SkyCMS